Marzec 7, 2019

7 marca 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – luty 2019

W numerze: Syberyjski Białystok – o pielęgnowaniu polskości 100 lat Niepodległej – łączymy pokolenia Psychologia pozytywna – kluczem do szczęśliwej szkoły Mobilna edukacja szansą na lepszą wodę Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty  z matematyki Potrzeby i aspiracje edukacyjne mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem na rzecz społeczności lokalnej. Z finansami za pan brat. Wiemy więcej – […]

7 marca 2019

Stypendium Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Fundacja EFC od dziewięciu lat prowadzi Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce), przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem zostało objętych 667 uczniów – 272 obecnych Stypendystów i 395 Absolwentów. Nad stypendystami czuwają koordynatorzy regionalni oraz zespół Fundacji. Oferowana jest możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i naukowych, wyjazdów na letnie i zimowe […]

7 marca 2019

Zaproszenie do udziału w „Piknikach wojskowych” organizowanych na terenie województwa podlaskiego

W bieżącym roku  obchodzimy XX lecie wstąpienia Polski  (12.03. 1999r.) do Paktu Północnoatlantyckiego „North Atlantic Treaty Organization (NATO). Aktualnie NATO liczy 29 członków. Najnowszym jest Czarnogóra,  przyjęta na szczycie w Brukseli 25 maja 2017r. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa w sojuszu są Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna, natomiast po potencjalnymi Gruzja, Finlandia i Ukraina. Kuratorium Oświaty w Białymstoku w imieniu Szefa […]

7 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

5 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  (Dz. U. poz. 419) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

5 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 413) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, […]

7 marca 2019

VI Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Klub Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej UwB i Stowarzyszenie Schola Humana zaprasza uczniów do udziału w VI edycji Konkursu Literackiego imienia Anny Markowej – 2019. Do konkursu należy zgłaszać prace w kategoriach: proza – do 3 stron znormalizowanego wydruku (do 5400 znaków ze spacjami); poezja (maksymalnie trzy utwory). Teksty konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście […]

7 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Językowym wpisanym na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Turniej jest […]