Marzec 19, 2019

19 marca 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. […]

19 marca 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Magdaleny Marii Otto od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz § 13 […]

19 marca 2019

V. edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

„Finansoaktywni” to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Misja tegorocznej edycji brzmi: „Rozumiemy podatki”. Uczestnicy programu mogą wygrać nagrody rzeczowe i wycieczkę do Warszawy. Program „Finansoaktywni” rozpoczął się 28 lutego. Mogą […]

19 marca 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]

19 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł […]

19 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2019 r.

Zapraszamy szkoły do udziału w wojewódzkich rozgrywkach turniejowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych . W załączeniu zamieszczamy pismo Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku.