Czerwiec 17, 2019

17 czerwca 2019

Zarządzenie nr 60/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia […]

17 czerwca 2019

Apel “Bezpieczne wakacje 2019”

Zbliżające się wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku, niektórzy zostają w domach. Zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o bezpieczeństwo jednych i drugich. Dlatego też zwracam się z apelem do dyrektorów szkół, organizatorów wypoczynku, nauczycieli, wychowawców,  rodziców i opiekunów. Dyrektorów szkół proszę o zadbanie, by nauczyciele w „otwartych […]

17 czerwca 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – zbieranie danych szacunkowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321687/katalog/12589897#12589897 Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r., pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego […]