Wrzesień 19, 2019

19 września 2019

Projekt „Lekcje z ZUS” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt „ Lekcje z ZUS”- skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to cztery lekcje (przeprowadzone w okresie wrzesień-listopad). Zgłoszenie szkoły do udziału w olimpiadzie do 15 listopada 2019. Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady: I etap olimpiady (szkolny): 2 grudnia 2019 […]

19 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

18 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1780) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

19 września 2019

Uprawnienia laureatów

  Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych   Oceny klasyfikacyjne Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje […]

19 września 2019

Siedziby komisji

  SIEDZIBY ORAZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WOJEWÓDZKICH 2019/2020 WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   Nazwa konkursu Siedziba oraz przewodniczący komisji wojewódzkiej Wojewódzki Konkurs Biologiczny Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku ul. Spacerowa 6, 15-040 Białystok tel. 85 740 49 70, e-mail: sp10@um.bialystok.pl https://www.sp10.bialystok.pl/ Urszula Bołtryk Wojewódzki Konkurs Chemiczny Szkoła Podstawowa Nr 45 […]