Listopad 18, 2019

18 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionego ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionego ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. […]

18 listopada 2019

Innowacje pedagogiczne – dzielenie się dobrymi praktykami

Wydział Innowacji i Rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczął prace związane z upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. W związku z tym, dyrektorzy i nauczyciele mają możliwość zgłaszania przykładów innowacji pedagogicznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych. Zebrane […]

18 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny “Matematyczny Wszechświat”

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczny Wszechświat”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej […]