Styczeń 9, 2020

9 stycznia 2020

“Otwarte szkoły”

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Podlaski Kurator Oświaty zwraca się do Dyrektorów Szkół z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w czasie ferii, ze wskazaniem rodzaju zaplanowanych zajęć oraz liczby uczestników. Wykaz „otwartych szkół” będzie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

9 stycznia 2020

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy Polakami!”

W związku z 82. rocznicą ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz  Rodzina Rodła – Wrocław, zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Jesteśmy Polakami! Regulamin uczestnictwa w ww. konkursie jest dostępny w załączeniu oraz na stronie: https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/jestesmy-polakami/2918/ […]

9 stycznia 2020

Dar na 100

  Twój Dar-Wspólne Dzieło-Dar na 100!   „Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie.” (św. Jan Paweł II. Centesimus Annus) Organizatorzy projektu Dar na Stulecie- Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, […]

9 stycznia 2020

Ogólnoplski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia naszym Patronem hasło XX edycji (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem hasło XX edycji „(NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ” Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają do udziału w XX […]

9 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej […]

9 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 4/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku § 1. W Zarządzeniu nr 82/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania […]