Marzec 10, 2020

10 marca 2020

Koronawirus – plakaty informacyjne w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim oraz chińskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele! Zachęcamy do wykorzystania w działalności informacyjnej plakatów dotyczących koronawirusa przesłanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.   Załączniki Plakat KORONAWIRUS – j. polski Data: 2020-03-10, rozmiar: 229 KB Plakat KORONAWIRUS – j. angielski Data: 2020-03-10, rozmiar: 221 KB Plakat KORONAWIRUS – j. rosyjski Data: 2020-03-10, rozmiar: 228 KB Plakat […]

10 marca 2020

Zarządzenie Nr 29/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w składzie: przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w […]

10 marca 2020

Zarządzenie Nr 28/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w składzie: przewodniczący – Tomasz Grześ, Wydział Informatyki Politechniki […]