Marzec 19, 2020

19 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji zdalnej pracy z uczniami skierowany do dyrektorów szkół i placówek dostępny tutaj Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania organizacyjnego na pracę zdalną z uczniami znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow