Marzec 20, 2020

20 marca 2020

Komunikat Nr 4 dotyczący wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy. Komisja okręgowa rozpatrzyła trzy odwołania. W wyniku wniesionych uwag jednemu uczniowi przyznano jeden punkt. Ponadto w wyniku ponownej weryfikacji prac jednemu uczniowi przyznano cztery punkty. Powyższe zmiany nie miały wpływu na kwalifikację do zawodów centralnych.   Więcej: Komunikat końcowy […]

20 marca 2020

„Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, narzędzia do autoewaluacji w wersji edytowalnej

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan pt. „Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i […]

20 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

19 marca  2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. poz. 479). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.