Maj 5, 2020

5 maja 2020

Wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mogą wznowić zawieszoną działalność przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W związku z tym 5 maja odbyła się wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w/w placówek, która była okazją do omówienia kwestii dotyczących uruchomienia pracy przedszkoli i […]

5 maja 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

4 maja 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 795). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

5 maja 2020

Szkolenia dla placówek oświatowych województwa podlaskiego w zakresie bezpieczeństwa związanego z koronawirusem

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, w związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o możliwości otwarcia w dniu 6 maja 2020 r. żłobków, przedszkoli i w późniejszym etapie szkół, w których będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem, Wojewoda Podlaski, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej oferują w […]

5 maja 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne  zamieszczone są na  stronie BIP https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/