Wrzesień 7, 2020

7 września 2020

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi nabór wniosków kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego […]

7 września 2020

Program FLEX 2021-2022

Informujemy o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego lub technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony […]

7 września 2020

Informacja dotycząca zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19 przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, […]

7 września 2020

Otwarcie skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   Uprzejmie informuję, że od 8 września 2020 r. możliwy jest odbiór korespondencji ze skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Pisma i dokumenty będą wydawane przez pracownika urzędu. Osoby przychodzące w celu odbioru korespondencji zobowiązane są do: zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży […]

7 września 2020

Edukacyjna gra internetowa „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę”

Projekt „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę” powstał w ramach programu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, „Kultura w sieci”. Jego celem jest spopularyzowanie wiedzy o polskich artystach malarzach i ich dziełach wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o projekcie „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę” i gra internetowa dostępne są na stronie  https://zagrajwsztuke.pl/

7 września 2020

„Uczymy jak uczyć: Enter!”

„Uczymy, jak uczyć: Enter!” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia w ramach projektu prowadzone będą przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-20, którego operatorem jest Fundacja Orange. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, poprzez […]

7 września 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

4 września 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia […]