Wrzesień 7, 2020

7 września 2020

Informacja dotycząca zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19 przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, […]

7 września 2020

„Uczymy jak uczyć: Enter!”

„Uczymy, jak uczyć: Enter!” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia w ramach projektu prowadzone będą przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-20, którego operatorem jest Fundacja Orange. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, poprzez […]

7 września 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

4 września 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia […]