19 listopada, 2020

19 listopada 2020

Poradnik “Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkół podstawowych)”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Znajdziemy w nim wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawione są  także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z […]

19 listopada 2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2029).