Kategoria: Reforma edukacji

Zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty

W związku z rozpoczętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampanią informacyjną na temat reformy edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. Zapraszam Państwa na spotkania, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem w dniach 1 – 16 grudnia 2016 r. Przebieg spotkania: […]

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Ministrów 8 listopada 2016 r. przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną na temat reformy edukacji, dlatego też Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamierza przekazać Państwu aktualne informacje o planowanych zmianach. W związku z tym organizujemy […]

Punkty informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich typów szkół i placówek w województwie podlaskim

PUNKTY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Uprzejmie informuję, że w związku z reformą edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku otwiera z dniem 8.12.2016 r. PUNKTY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W punktach informacyjnych dyżurować będą pracownicy kuratorium oświaty gotowi służyć Państwu informacją […]