Kategoria: Strona główna

Rządowy program „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się: wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie, sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą się ubiegać: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących – do 15 kwietnia 2019 r.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

Wnioski do pobrania poniżej

Załączniki

wniosek-dyrektora-szkoly
Data: 2019-03-19, rozmiar: 89 KB
wniosek organu prowadzacego
Data: 2019-03-19, rozmiar: 68 KB

Rozpoczęła się rekrutacja do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2019

Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie będą musieli zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

Uczestnicy XXV sesji SDiM zmierzą się więc z zadaniem rozpowszechnienia zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydują się opowiedzieć. W tym celu będą musieli stworzyć trwały efekt realizowanego projektu, w postaci krótkiego filmu, słuchowiska, witryny internetowej lub innego pomysłu promującego losy wybranego bohatera.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat. Rejestracja zespołów potrwa do 4 kwietnia, natomiast ostateczny termin realizacji zadania rekrutacyjnego upłynie 8 kwietnia o godzinie 23.59. Lista najlepiej ocenionych prac zostanie ogłoszona 30 kwietnia br., a ich autorzy 1 czerwca zasiądą w ławach poselskich w charakterze uczestnika lub uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2019 r.

Organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłym roku są Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz posiedzenia SDiM będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej https://sdim.sejm.gov.pl/ oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy. Na stronie internetowej znajdziecie też Przewodnik uczestnika XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Załączniki

Harmonogram SDiM 2019
Data: 2019-03-18, rozmiar: 45 KB

Zaproszenie na seminarium “Uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Zapraszamy Państwa na drugie z planowanych seminariów w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Temat seminarium: „Uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Termin:  28.03.2019 r., godz. 9.30 (przewidywane zakończenie – godz. 11.30)

Miejsce: sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9

Przebieg:

  1. Funkcjonowania dziecka z autyzmem.
  2. Problemy i niepowodzenia w środowisku szkolnym występujące u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  3. Propozycje oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych pomocnych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium.

Ilość miejsc ograniczona. W celu rejestracji należy kliknąć poniższy ten link.

Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle pobyty  dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Do godz. 12:00 26 marca 2019 r. trwa konkurs na najlepsze pomysły na turnusy terapeutyczne. Na stronie internetowej https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

Do udziału w konkursie zachęcamy samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym
, które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w 2019 roku.  Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-dniowe turnusy terapeutyczne. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział  50-cio osobowej grupy uczniów, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do godz. 12:00 26 marca 2019 r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

– od 9 września do 20 września 2019 r.

– od 23 września do 4 października 2019 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora:

Fundacja ING Dzieciom

fundacja@ingdzieciom.pl

Zapraszamy do udziału w II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi organizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet (sieci 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli).

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

W związku z obchodami II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2019 .

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli #powstrzymajhejt

Komenda Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z portalem edukacyjnym www.multimediawszkole.pl , zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkurs dla nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego adresatami są nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zadaniem nauczycieli biorących w nim udział, będzie napisanie krótkiego scenariusza zajęć lekcyjnych o charakterze profilaktycznym, z wykorzystaniem filmu ,,Homo znaczy człowiek’’. Jego realizacja odbywać się będzie pod nazwą: „#powstrzymajhejt’’.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/tytul_strony_9

Komunikat z finału „II Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 22.02.br. na strzelnicy sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „KALIBER” w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18. odbył się finał wojewódzki powyższych zawodów.
W zawodach startowało dwanaście zespołów dziewcząt oraz  dwanaście zespołów chłopców
w kategorii „karabinek” z 16 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz indywidualnie 9 uczniów
w kategorii „pistolet”.

Zawody zakończyły się uroczystym wręczeniem pucharów, medali, dyplomów dla zwycięskich drużyn oraz za  zwycięstwa indywidualne.   Szczegółowe wyniki zawarte są w poniższym komunikacie:

„Komunikat dotyczący wyników z finału II Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej w roku szkolnym 2018/2019.”

Załączniki

Podlaski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo,
dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele urzędów pracy

Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na Podlaski Kongres Zawodowy.

Podlaski Kongres Zawodowy odbędzie się:

22 marca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 o godz. 10.00

Celem kongresu jest, m.in. upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami oraz popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie.

W programie kongresu przewidziane są m.in. wystąpienie Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz spotkania w trzech panelach dyskusyjnych.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w Podlaskim Kongresie Zawodowym poprzez poniższy formularz

 

Formularz rejestracyjny niezbędny do wypełnienia

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim

Załączniki

Zarządzenie Podlakiego Kuratora Oświaty
Data: 2019-02-28, rozmiar: 165 KB

Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim

Załączniki

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty
Data: 2019-02-28, rozmiar: 163 KB