Kategoria: Strona główna

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli i dyrektorów. To dzięki Państwu młodzi ludzie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, poznają bogactwo otaczającego nas świata. Pod Państwa opieką uczniowie kształtują swoje charaktery, mierzą się z przeciwnościami, przezwyciężają własne słabości i ograniczenia, czerpią naukę z ewentualnych niepowodzeń.

Znam doskonale trud i specyfikę pracy nauczyciela – sam przez 20 lat pracowałem przy tablicy. Wiem, że Państwa obowiązków nie da się zamknąć w kilku godzinach lekcyjnych. Zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu pochłania przygotowanie do zajęć i sprawdzenie klasówek. W pełni podzielam pogląd, że nauczyciel swoją funkcję wychowawczą pełni również poza godzinami pracy w szkole, a autorytet buduje przez to, jakim jest człowiekiem.

Mijający rok był trudnym czasem dla całego środowiska oświatowego. Jestem świadomy, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia, z jakimi wyzwaniami muszę się zmierzyć jako Minister Edukacji Narodowej. Wierzę jednak, że uda nam się znaleźć porozumienie i odbudować wspólnotę. Już dziś deklaruję, że wkrótce spotkam się ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Chcę, aby fundamentem naszej współpracy stały się przekonania, które wszyscy podzielamy, m.in. wzrost prestiżu zawodowego oraz odbudowa etosu nauczyciela.

Szanowni Państwo, konsekwentnie realizujemy postanowienia, które zostały wypracowane podczas negocjacji prowadzonych z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Pragnę wyraźnie podkreślić, że porozumienie podpisane 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z KSOiW NSZZ „Solidarność” obejmie wszystkich nauczycieli, niezależnie od ich przynależności związkowej. To dobre rozwiązania, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że otrzymają Państwo największe podwyżki spośród wszystkich grup zawodowych sfery budżetowej. Nie waham się powiedzieć, że jest to historyczny wzrost płac. Nigdy wcześniej pensje nauczycieli nie zostały podniesione w jednym roku o blisko 15 proc. To efekt styczniowego zwiększenia wynagrodzenia o 5 proc., a także podwyżka pensji o 9,6 proc., którą otrzymają Państwo już od września 2019 r.

Przypomnę również, że w wyniku rozmów prowadzonych z reprezentatywnymi związkami zawodowymi skróciliśmy ścieżkę awansu zawodowego i wróciliśmy do oceny pracy sprzed września 2018 r. Wsparcie otrzymają najmłodsi stażem nauczyciele, którzy skorzystają z dodatkowego świadczenia „na start” w wysokości 1000 zł. Warto również podkreślić, że nauczyciele pełniący funkcję wychowawców już od września 2019 r. otrzymają dodatek za wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł. W podpisanym porozumieniu zobowiązaliśmy się również do zmniejszania uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej, a także do konsekwentnej pracy nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli. Wiem, że wkrótce odczują Państwo rzeczywiste efekty wynegocjowanego porozumienia.

Przed Państwem czas letniego wypoczynku – czas wytchnienia od codziennych obowiązków. Życzę wszystkim spokoju, wyciszenia, jak najwięcej chwil spędzonych w gronie rodziny i najbliższych. Mam nadzieję, że nadchodzący czas pozwoli odnaleźć inspirację oraz entuzjazm do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjno-wychowawczych.

Spokojnych, bezpiecznych wakacji!

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w dotychczasowych gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom.

W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów gimnazjów pracowało blisko 300 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz około 150 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło niemal 8 tys. uczestników ze 195 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 1370 gimnazjalistów wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano blisko 1,5 tys. uczestników, najwięcej z języka angielskiego. Średnio ok. 18% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano ponad 550 uczestników. Stanowili oni ok. 7% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 251 uczniów dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego, a wśród nich są 38 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie gimnazjaliści zdobyli 307 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 4% uczestników stopnia szkolnego.

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba tytułów laureata
5 tytułów 4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł 307
2 1 10 25 213
251

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Konkurs Laureatów Finalistów
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 49 8
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 47 13
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 37 12
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 21 22
Wojewódzki Konkurs Historyczny 17 21
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 12 37
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 18 44
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 34 34
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 8
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 9 10
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 11 4
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 18 6
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 26 35
Ogółem 307 246

 

Tytuł laureata z 5 przedmiotów uzyskali:

Magdalena Alifier Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku
Igor Przybylak Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 

70 dotychczasowych gimnazjów spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2018/2019, był laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Publiczne Gimazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 58
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 21
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 13
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 11
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie 10
Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku 9
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 9

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2018/2019

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji laureatom.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono
13 konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało blisko 300 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz około 120 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 15 tys. uczestników z 312 szkół. Najpopularniejszy był język angielski – 3 413 uczniów wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

 

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 2 tys. uczestników, najwięcej z informatyki. Średnio ok. 17% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

 

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano ponad 600 uczestników. Stanowili oni 4% uczestników stopnia szkolnego.

 

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 241 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego, a wśród nich jest 41 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie zdobyli 297 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 2% uczestników stopnia szkolnego.

 

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba tytułów laureata
6 tytułów 4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł 297
1 1 9 30 200
241

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Konkurs Laureatów Finalistów
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 25 1
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 19 11
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 16 5
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 11 3
Wojewódzki Konkurs Historyczny 18 21
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 38 80
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 26 68
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 48 26
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 15 4
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 5 1
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 29 4
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 9 25
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 38 63
Ogółem 297 312

Tytuł laureata z 6 przedmiotów uzyskał:

Stanisław Antoni Pańkowski Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Białymstoku

Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

94 szkoły podstawowe spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2018/2019, był laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 55
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 10
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 8
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 8
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 8
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 8
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku 8

Zmiana w zarządzeniach Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1093) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1094) następuje zmiana w terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjum w województwie podlaskim.

Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie „Aktywna tablica” w 2018 r.

Zgodnie z  § 15 ust. 1 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) należy złożyć sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziały ww. Programie w następujących terminach:

do 15 czerwca 2019 r. – szkoły do organów prowadzących (załącznik nr 1).

do 30 czerwca 2019 r. – organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Bardzo prosimy także o przesłanie sprawozdań organów prowadzących (zał. 2 i 3) w wersji edytowalnej na adres e-mail: mmacko@kuratorium.bialystok.pl.

Załączniki

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/wakacje-w-tym-roku-wczesniej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.

Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzamy natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku.

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1093 )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1094 )

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-w-szkolach-podczas-upalow

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie.

Warunki atmosferyczne w kraju na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że temperatury w maju i w czerwcu są wysokie. Organ prowadzący szkołę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły czy placówki, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp.

Zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur.

W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut, ale zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa wyżej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego w jaki sposób chronić się przed upałami. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Poradnik dostępny jest na stronie https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/

Warto śledzić także ostrzeżenia IMGW, które są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu.  Zamieszcza je także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoich profilach w mediach społecznościowych. Przypominamy również o nowym SMS-owym systemie ostrzegania przed nagłymi zagrożeniami: Alert RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w ramach kampanii społecznej „Alert RCB – masz moc superbohatera”, opracowało informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli, które dostępne są na stronie internetowej: https://rcb.gov.pl/alertrcb/.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

Załączniki

Program wsparcia naboru do szkół w zawodzie monter stolarki budowlanej

Dzięki utworzeniu zawodu montera stolarki budowlanej, szkoły branżowe mogą kształcić przyszłych fachowców, którzy zadbają o dobry montaż okien, drzwi czy też bram garażowych. Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) – organizacja branżowa zrzeszająca producentów, dostawców i dystrybutorów z sektora stolarki budowlanej – realizuje program wsparcia rekrutacji dla szkół, które od września 2019 roku planują rozpoczęcie nauczania w tym zawodzie.

Zawód montera stolarki budowlanej zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie, duże możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy oraz przynależność do elitarnego grona fachowców. Dobrze przygotowani monterzy są poszukiwani przez pracodawców, co zapewnia stabilność zatrudnienia.

Związek POiD przygotował specjalny program wsparcia rekrutacji do szkół branżowych, które od września 2019 planują rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. W jego ramach, Związek POiD zaprosił firmy z branży stolarki budowlanej do lokalnego współdziałania z placówkami szkolnymi i zaangażowania się w rekrutację uczniów do klas o profilu „monter stolarki budowlanej”. Z myślą o prowadzonych przez szkoły działaniach promocyjnych (np. Dniach Otwartych) przygotowane i wysłane do placówek szkolnych zostały materiały graficzne zwracające uwagę na rekrutację do klas o profilu „monter stolarki budowlanej” i prezentujące korzyści wynikające z wykonywania tej profesji.

Ważnym działaniem jest stworzenie projektu kształcenia nauczycieli zawodu. Szkolenia będą organizowane w cyklu dwudniowym i prowadzone przez współpracujących ze Związkiem POiD rzeczoznawców z branży stolarki budowlanej. Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z: montażem okien pionowych, dachowych, balkonów i osłon okiennych, montażem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, montażem bram garażowych oraz automatyką. Szczegółowy program oraz zakres poszczególnych szkoleń zostanie stworzony do końca maja 2019 roku.

W ramach projektu prowadzone są także rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat możliwości ścisłej współpracy, m.in. w zakresie pomocy przy zbieraniu informacji ze szkół, organizacji szkoleń dydaktycznych i zapewnienia podręczników dla uczniów.

Szkoły zainteresowane dołączeniem do programu i otrzymaniem kompletu materiałów graficznych zapraszamy do kontaktu ze Związkiem POiD, pod adresem mailowym: kontakt@poid.eu .

Plakat na obchody 30. rocznicy wyborów czerwcowych

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza Państwa do korzystania przy wydarzeniach i projektach realizowanych w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych z legendarnego plakatu „W samo południe 4 czerwca 1989”. Plakat można ściągnąć i powiesić na stronie internetowej, albo wydrukować na dowolnym nośniku.

4 czerwca br. obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ich symbolem stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe”. Biuro Programu „Niepodległa” pozyskało licencję na korzystanie z plakatu przy okazji 30. rocznicy wyborów i zaprasza Państwa do wykorzystania tej niepowtarzalnej grafiki przy okazji obchodów wydarzenia, które trzydzieści lat temu zmieniło Polskę. Mogą z niego korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i samorządowe instytucje kultury.

Załączniki

Plakat w samo południe
Data: 2019-06-03, rozmiar: 351 KB