8 września 2016

Deklaracja dostępności

Dostępność oznacza nieograniczony dostęp do zrozumiałych treści przy użyciu wygodnej nawigacji.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku stara się, by serwis men.gov.pl był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) opracowała dokument Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), który objaśnia zasady dostępności serwisów internetowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej w trosce o zrozumiałość i czytelność przekazu dąży do spełnienia tych wytycznych, tak by serwis był dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

  • Do wszystkich materiałów wideo dodajemy napisy — można je włączyć za pomocą przycisku w odtwarzaczu Youtube.

Osoby niewidome i słabowidzącee

  • Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
  • Do wszystkich zdjęć prezentujących istotne informacje dodajemy opisy alternatywne.
  • Do złożonych grafik informacyjnych dodajemy pełne opisy ich treści — do opisu prowadzi link „Opis infografiki”, który można znaleźć bezpośrednio pod infografiką.
  • Nasze filmy w większości prezentują wypowiedzi konkretnych osób, jednak dla pewności, że każdy będzie mógł z nich skorzystać, uzupełniliśmy je o transkrypcję tekstową — pod filmem znajduje się link „Transkrypcja”. Prowadzi on do dokumentu, w którym opisana jest pełna treść filmu.
  • Wszystkie publikowane przez nas dokumenty do pobrania (w formacie PDF i DOC) są dostępne za pomocą czytników ekranu.
  • Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

  • Wszystkie informacje i funkcjonalności serwisu są dostępne bez problemu za pomocą samej klawiatury.
  • Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.