Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowano poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość. Zachęcamy do korzystania z poradnika, dostępny tutaj Poradnik można pobrać również ze strony internetowej […]

Czasowe regulacje prawne – kształcenie młodocianych

  Szanowni Państwo Prezydenci Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w województwie podlaskim   Dofinansowanie kształcenia młodocianych – czasowe regulacje prawne Uprzejmie informuję, że 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID–19. Nowe przepisy będą […]

Komunikat Nr 4 dotyczący wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy. Komisja okręgowa rozpatrzyła trzy odwołania. W wyniku wniesionych uwag jednemu uczniowi przyznano jeden punkt. Ponadto w wyniku ponownej weryfikacji prac jednemu uczniowi przyznano cztery punkty. Powyższe zmiany nie miały wpływu na kwalifikację do zawodów centralnych.   Więcej: Komunikat końcowy […]

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji zdalnej pracy z uczniami skierowany do dyrektorów szkół i placówek dostępny tutaj Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania organizacyjnego na pracę zdalną z uczniami znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow  

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych […]

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje . Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do […]

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowało poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  W poradniku zamieszczono wskazówki, z jakich stron, […]

Komunikat nr 3 dotyczący Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 5 marca odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. W powyższym etapie wzięło udział 20 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych. Do etapu centralnego,  który planowany jest na dzień 17 marca 2020 r. w Klubie Żołnierskim […]