Konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe. Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02‑530 Warszawa. Osoby zainteresowane podjęciem pracy […]

Spotkanie z organizatorami wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na spotkanie, które odbędzie się 3 stycznia 2019 roku o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 9. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie organów prowadzących szkoły z udzielonego w 2018 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące szkoły niepubliczne w województwie podlaskim W związku z udzielonym w 2018 roku wsparciem finansowym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 4 zawartej umowy, organ prowadzący: w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku, obowiązany jest […]

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 18 stycznia 2019 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2019 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać […]

Sprawozdanie Organu Prowadzącego – Końcowe. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zgodnie z § 4 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem” Organ prowadzący obowiązany jest przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach ww. […]

„Rekord dla Niepodległej” – podsumowanie akcji

Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Poprzez System Informacji Oświatowej udział w akcji w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w potwierdziło 718 podlaskich szkół i placówek, w […]

Konkurs WISEawards w obszarze edukacji globalnej

W związku z zaproszeniem Polski do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez Światowy Szczyt Innowacji dla Edukacji (World lnnovation Summit for Education – WISE), uprzejmie informujemy o szczegółach. WISE jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu transformację edukacji poprzez innowacje. Powstał z inicjatywy Qatar Foundation w 2009 r. Ma charakter think tanku, którego działalność obejmuje […]

Podlaskie Wieści Oświatowe – listopad 2018

W numerze: Stulecie niepodległości Podsumowanie konkursu “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało -Czerwonych” Dzieci i młodzież w hołdzie Biało-Czerwonej “Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – 100 rocznica odzyskania niepodległości” Piknik patriotyczny – Dobrzyjałowo 2018 Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisłąaw Moniuszki w Białymstoku Sportowy patriotyzm Narodowe śpiewanie w Białymstoku Sto lat […]