SZKOŁA PODSTAWOWA
TESTY KONKURSOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Język francuski Test Schemat

Język angielski Test Schemat

Matematyka Test Schemat

Język polski Test Schemat

Biologia Test Schemat

Historia Test Schemat

Geografia Test Schemat

Chemia Test
Tablice
Schemat

Fizyka Test Schemat

Informatyka Test Schemat

Język Niemiecki Test Schemat

Język Białoruski Test Schemat

Plastyka Test Schemat

Język Rosyjski Test Schemat

Język francuski Test Schemat

Matematyka Test Schemat

Język Angielski Test Schemat

Język Polski Test Schemat

Biologia Test Schemat

Historia Test Schemat

Chemia Test Schemat

Fizyka Test Schemat

Geografia Test Schemat

Informatyka Test Schemat

Język niemiecki Test Schemat

Język białoruski Test Schemat

Plastyka Test Schemat

Język rosyjski Test Schemat

Język francuski Test Transkrypcja Schemat

Język angielski Test Transkrypcja Schemat

Matematyka Test Schemat

Język polski Test Schemat

Biologia Test Schemat

Geografia Test Schemat

Historia Test Schemat

Chemia Test Schemat

Fizyka Test Schemat

Informatyka Test Schemat

Język niemiecki Test Transkrypcja Schemat

Język białoruski Test Schemat

Plastyka Test Prezentacja Schemat

Język rosyjski Test Transkrypcja Schemat